Kwoty wypłacane w związku z błędem lekarskim są dla pogotowia wydatkiem związanym z jego funkcjonowaniem. Może więc ono odliczyć je od przychodu – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpiło pogotowie ratunkowe, które jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej oraz jednostką sektora finansów publicznych. Na podstawie wyroku sądowego wypłaca ono miesięczną rentę (200 zł) w związku ze szkodą spowodowaną błędem w sztuce lekarskiej.
Pogotowie uważało, że może zaliczyć tę kwotę do kosztów uzyskania przychodów, bo wydatek ten jest związany z ryzykiem podejmowanym przy leczeniu pacjenta.
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Dodał, że obowiązek wypłaty takiej renty wynika z art. 444 par. 2 kodeksu cywilnego. Jest to więc wydatek związany z funkcjonowaniem pogotowia. Ma więc związek z zachowaniem źródła jego przychodów i, co do zasady, może stanowić koszt uzyskania przychodów – uznał.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 23 października 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-688/15/AnK.