Kwoty wypłacane w związku z błędem lekarskim są dla pogotowia wydatkiem związanym z jego funkcjonowaniem. Może więc ono odliczyć je od przychodu – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Z pytaniem wystąpiło pogotowie ratunkowe, które jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej oraz jednostką sektora finansów publicznych. Na podstawie wyroku sądowego wypłaca ono miesięczną rentę (200 zł) w związku ze szkodą spowodowaną błędem w sztuce lekarskiej.
Pogotowie uważało, że może zaliczyć tę kwotę do kosztów uzyskania przychodów, bo wydatek ten jest związany z ryzykiem podejmowanym przy leczeniu pacjenta.