W tym roku minister finansów już ponad 600 razy korygował interpretacje dyrektorów izb skarbowych, w ubiegłym niespełna 790, a w 2013 r. około 850 razy
Najbardziej zauważalne były w tym roku zmiany interpretacji w zakresie opodatkowania świadczeń niepieniężnych. Na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13) minister finansów potwierdził, że podatnik nie uzyskuje przychodu, biorąc np. udział w firmowych imprezach integracyjnych, korzystając ze świadczeń opłaconych ryczałtowo (np. z basenu, hali sportowej) czy z noclegu podczas wykonywania służbowych obowiązków na terenie całego kraju (co dotyczy zwłaszcza handlowców i pracowników budowlanych). Innym powodem zmiany w tym roku kilkudziesięciu interpretacji była uchwała NSA z 17 listopada 2014 r. (sygn. II FPS 4/14) w sprawie umów dożywocia.
Od stycznia 2016 r. interpretacje będą wydawane przez dyrektora biura Krajowej Informacji Podatkowej (z pomocą pięciu ośrodków KIP), a nie jak obecnie przez pięciu dyrektorów izb skarbowych.
– Z pewnością spowoduje to większą jednolitość stanowiska fiskusa i wyeliminuje (a przynajmniej ograniczy) jedną z przyczyn zmian interpretacji – ich zróżnicowanie w takich samych sprawach – uważa Grzegorz Maślanko, radca prawny i partner w Grant Thornton.
Przypomina, że czasem brakowało kontroli nad tym, by zmiana stanowiska ministra finansów pociągała za sobą konsekwentnie zmianę wydanych już interpretacji.
– Zapewne centralizacja przełoży się na większą skuteczność tej kontroli – przewiduje ekspert.
Zwraca jednak uwagę, że pozostaną inne przyczyny zróżnicowania wykładni, wynikające chociażby z odmiennego rozstrzygania tych samych kwestii przez sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości UE.©?
Przykładowe interpretacje zmieniające: