Sprzedałam w tym roku zadbaną działkę rekreacyjną znajdującą się na terenie ROD. Był na niej niewielki, ale wyposażony w kuchnię i łazienkę domek, z zagospodarowaną werandą. Na działce rosło dużo oryginalnych kwiatów (w tym drogich róż), krzewów i drzew owocowych, była także mała szklarnia i pergola z miejscem do grillowania. Czy to prawda, że po sprzedaniu od tego wszystkiego powinnam zapłacić podatek dochodowy – dziwi się pani Grażyna.
Zgodnie z ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub kupione z pieniędzy działkowca, są jego własnością. Zatem pani Grażyna sprzedając je, a przepisowo mówiąc podpisując umowę przeniesienia praw do działki, otrzymała zapłatę za altanę, szklarnię, pergolę oraz rosnące na działce drzewa, krzewy i kwiaty.
Reklama
Przepisy podatkowe nie odpowiadają wprost na pytanie, czy istnieje konieczność odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od ich sprzedania. Natomiast z ostatnich interpretacji izb skarbowych a także Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wynika, że domku na działce nie można sprzedać, ponieważ stoi on na gruncie, który nie jest własnością działkowca, lecz ogrodów działkowych. Pani Grażyna sprzedając domek, w rzeczywistości go nie sprzedała, bowiem przedmiotem transakcji było prawo majątkowe, pozwalające na użytkowanie domku oraz tego, co na tej działce było. Zatem nie może ona liczyć na zwolnienie z podatku wynikające z posiadania działki dłużej niż pięć lat (tak jak przy sprzedaży innych nieruchomości).

Reklama
Zgodnie z interpretacjami nasza czytelniczka powinna zatem zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce, doliczając przychód do pozostałych swoich przychodów. Rozlicza się go na zasadach ogólnych przy użyciu formularza PIT-36 za rok, w którym nastąpiła sprzedaż. W takim przypadku, niestety, nie ma możliwości skorzystania z jakiejkolwiek ulgi, bowiem wśród dochodów, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, nie są wymienione te uzyskane ze sprzedaży majątku na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych.
Podstawa prawna
Art. 30 ust. 1 ustawy z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40). Art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361).