TEZA: Na gminie nie ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C w związku z wykorzystywaniem przez mieszkańców kompostowników na podstawie umowy bezpłatnego użyczenia, a następnie przekazania ich na własność.
Nr IPPB4/4511-1244/15-6/JK, INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ z 22 grudnia 2015 r.
PROBLEM