Miejsce postojowe w budynku wielorodzinnym stanowiące przedmiot odrębnej własności jest opodatkowane według stawki przewidzianej dla budynków pozostałych, a więc kilkakrotnie wyższej niż dla budynków mieszkalnych.
WSA w Warszawie wyjaśnił, że preferencyjne opodatkowanie wchodzi w grę tylko wtedy, gdy mieszkanie i garaż są objęte jedną księgą wieczystą.
Wieloletni spór między posiadaczami podziemnych garaży a organami podatkowym miała zakończyć uchwała NSA z 27 lutego 2012 r. (sygn. II FPS 4/11). Nadal jednak wielu podatników nie może się pogodzić z tym, że od miejsca postojowego muszą płacić podatek od nieruchomości według takiej stawki, jak dla budynków pozostałych.