Ze zmian w podatku od nieruchomości cieszą się właściciele miejsc parkingowych w garażach podziemnych. Od 1 stycznia 2016 r. nie muszą już ponosić solidarnej odpowiedzialności za cały parking.
15 marca mija termin wpłaty I raty podatku od nieruchomości. Osoby, które już otrzymały decyzję, zwłaszcza mieszkańcy dużych miast, narzekają na znaczne podwyżki. Dlaczego?
Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje wprowadzone ustawą z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045). Jedną ze zmian są nowe zasady opodatkowania części wspólnych nieruchomości. Do końca 2015 roku korytarze i klatki schodowe w budynkach wielolokalowych nie były opodatkowane podatkiem od nieruchomości od całej powierzchni. Lokatorzy płacili podatek od części wspólnych wg proporcji powierzchni własnego lokalu do powierzchni całego budynku, a nie udziału w części wspólnej. W efekcie znaczna powierzchnia części wspólnych nie podlegała opodatkowaniu. Ponieważ tracił na tym fiskus, od tego roku wprowadzono zmiany. Obecnie współwłaściciele muszą zapłacić podatek od całej powierzchni części wspólnych, a to przekłada się na wzrost podatku.
Wspomniana zmiana dotyczy nie tylko właścicieli mieszkań w blokach, ale także lokali w budynkach komercyjnych. Jak w takim przypadku naliczany jest podatek od nieruchomości?
Niekorzystne skutki zmian najbardziej odczują przedsiębiorcy, którzy mają swoje lokale w centrach handlowych. W takich bowiem przypadkach części wspólne stanowią największy procent całej nieruchomości i są opodatkowane najwyższą stawką podatkową (ponad 20 zł od m2). Był to nawet jeden ze sposobów optymalizacji podatkowej. Fiskus postanowił z tym skończyć i od 2016 roku przedsiębiorcy muszą płacić wyższy podatek od nieruchomości.
Prześledźmy to na przykładzie: W centrum handlowym o powierzchni 250 mkw. są dwa sklepy – każdy o powierzchni 50 mkw. Część wspólna to 150 mkw. (250 mkw. – 2 x 50 mkw.).
Przed zmianami: proporcja = powierzchnia lokalu/powierzchnia budynku. Zatem proporcja dla obu właścicieli sklepów wynosiła 1/5 (50 mkw./250 mkw.). Płacili oni zatem podatek od 1/5 części wspólnej, czyli 30 mkw. (1/5 x 150 mkw.). Jak z tego wynika, 90 mkw. nie podlegało w ogóle opodatkowaniu!
Po zmianach: proporcja = powierzchnia lokalu/powierzchnia wszystkich lokali. Zatem proporcja dla obu właścicieli sklepów wyniesie 1/2 (50 mkw./100 mkw.). Obecnie zapłacą oni podatek od 1/2 części wspólnej, czyli 75 mkw. (1/2 x 150 mkw.). Jak z tego wynika, cała część wspólna podlega opodatkowaniu! Zatem i kwota podatku do zapłaty będzie znacznie większa. Stąd te znaczące podwyżki
Czy nowelizacja wprowadziła tylko zmiany na gorsze?
Ze zmian cieszą się właściciele miejsc parkingowych w garażach podziemnych. Dlaczego? Otóż od 1 stycznia 2016 r. nie muszą już ponosić solidarnej odpowiedzialności za cały parking. Obecnie są oni zobowiązani do zapłacenia fiskusowi tylko podatku od powierzchni swojego miejsca postojowego, i nie muszą pilnować, czy sąsiad zapłacił za swoje miejsce. Do końca ubiegłego roku każdy właściciel miejsca parkingowego był odpowiedzialny za podatek od nieruchomości od powierzchni całego garażu.
Więcej o zmianach w podatku od nieruchomości za tydzień