Zbycie wydatków na adaptację budynku do celów mieszkalnych daje przychód z praw majątkowych – stwierdził dyrektor bydgoskiej izby.

Pytanie zadała kobieta, której mąż jeszcze w 1987 r. otrzymał przydział na działkę pracowniczą wraz z budynkiem gospodarczym. Kilkanaście lat później teren przejęło miasto. Z użytkownikami podpisano umowy dzierżawy gruntu na czas nieokreślony. Jeszcze przed komunalizacją terenu małżonkowie zaadaptowali budynek gospodarczy dla celów mieszkalnych.
W 2011 r. mąż zmarł, a kobieta odziedziczyła po nim nakłady poniesione na budynek. Po czterech latach postanowiła je sprzedać. Uważała, że nie zapłaci podatku na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. Przepis wyłącza z opodatkowania sprzedaż „innych rzeczy” po upływie pół roku od nabycia.
Nie zgodził się z nią dyrektor bydgoskiej izby. Przypomniał, że zgodnie z art. 45 kodeksu cywilnego rzeczy mogą mieć tylko charakter materialny. Nakłady poniesione na budynek to prawo majątkowe, o którym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT nie wspomina. Ich sprzedaż jest więc opodatkowana na tych samych zasadach, co każdego innego prawa majątkowego, czyli według skali podatkowej. Nie ma znaczenia to, że kobieta sprzeda nakłady po upływie pół roku od ich nabycia – dodał dyrektor.
Interpretacja dyrektora IS w Bydgoszczy z 10 listopada 2015 r., nr ITPB4/4511-366/15/JG