Z informacji przekazanych DGP przez Ministerstwo Finansów wynika, że trzecim głównym źródłem wpływów z CIT jest szeroko pojęty handel hurtowy i detaliczny (4,8 mld zł).
Przetwórstwo przemysłowe, z którego budżet ma najwięcej CIT, to zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności m.in. producenci artykułów spożywczych, tytoniowych i odzieży.
Dane, które prezentujemy, nie dotyczą ostatecznych wpływów z tytułu CIT, a podatku należnego.
W sumie z tytułu CIT wpłynęło w 2014 r. do budżetu państwa 29,7 mld zł (podatek należny był wyższy i wyniósł 30,4 mld zł). W tej kwocie znalazło się tylko 359 mln zł otrzymanych od przedsiębiorstw zagranicznych. Pisaliśmy o tym w artykule „Zagraniczne przedsiębiorstwa płacą niewiele ponad 1 proc. CIT” (DGP nr 210/2015).
Z danych MF wynika, że najmniej wpływów z CIT pochodzi od administracji publicznej (wliczając obronę narodową i obowiązkowe zabezpieczenie społeczne) i edukacji. Wynika to z ustawowych zwolnień przewidzianych dla tych sektorów.
Niewielkie dochody budżet ma też z „pozostałej działalności usługowej” (68 mln zł), która obejmuje m.in. agencje reklamowe i sprzedaż internetową.