Resort przypomniał, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT wspólnoty, spółdzielnie, towarzystwa budownictwa społecznego itp. organizacje, które przeznaczą dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi na ich utrzymanie, nie płacą od nich podatku. Przypomniał o interpretacji ogólnej z 5 marca 2008 r. (nr DD6/8213/11/KWW/07/MB7/82), w której minister finansów wyjaśnił, jakie obiekty i urządzenia przynależne do lokali są częścią zasobu mieszkaniowego.

Chodzi o budowle inżynieryjne (np. studnie), komunikacyjne (chodniki, ulice), jak również o inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu (takie jak np. latarnie, parkingi i trawniki). Do tej właśnie kategorii należą także place zabaw, więc wydatki wspólnoty mieszkaniowej na ich wyposażenie i utrzymanie mogą przynieść podatkową preferencję – podsumował resort.