Zaledwie 359 mln zł podatku dochodowego wpłaciły w 2014 r. do polskiego budżetu obce firmy. Całe wpływy z tej daniny wyniosły 29,7 mld zł.
Dane przedstawiła wiceminister finansów Agnieszka Królikowska w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 34776). Obejmują one informacje ze spółek z udziałem kapitału zagranicznego, zagranicznych przedsiębiorstw drobnej wytwórczości oraz polskich przedstawicielstw osób zagranicznych.
W poprzednich latach nie było lepiej. W latach 2010-2013 wpływy budżetowe z CIT wahały się od 27,9 mld zł do 31,9 mld zł, ale firmy z obcym kapitałem płaciły w granicach od 108 mln zł do 319 mln zł podatku.