Podatnik pełni funkcję członka zarządu we wspólnocie mieszkaniowej i z tego tytułu otrzymuje zryczałtowane wynagrodzenie. Czy taką działalność można uznać za pełnienie obowiązków społecznych i obywatelskich, która korzysta ze zwolnienia do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł?
EKSPERT RADZI
Dochody członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie podlegają zwolnieniu. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT zwolnione od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł.