Spółdzielnie powinny wykazywać w funduszach podstawowych fundusz wkładów budowlanych i wkładów mieszkaniowych – wyjaśnił Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) w przyjętym stanowisku.
Dokument wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów i będzie miał zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r. Będzie można go jednak zastosować wcześniej.
Reklama
Tym samym komitet rozstrzygnął wieloletni spór spółdzielni z biegłymi rewidentami. Twierdziły one, że fundusz wkładów budowlanych oraz fundusz wkładów mieszkaniowych powinny być uwzględniane w zobowiązaniach. Jeśli bowiem lokator wystąpi ze spółdzielni, to jego wkład powinien mu zostać zwrócony.
Komitet wyjaśnił jednak, że taka kwalifikacja wkładów jest prawidłowa tylko do momentu podpisania umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu (poz. B.III.2.i pasywów). W momencie podpisania umowy zobowiązanie wygasa, a wniesione wkłady przenosi się z zobowiązań odpowiednio na fundusz wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Oba mają charakter funduszy podstawowych – tłumaczy KSR.
Wartość obu tych funduszy jest co do zasady równa wartości początkowej wybudowanych lokali, przyjętych do ewidencji środków trwałych. Jest natomiast sukcesywnie pomniejszana o umorzenie tych aktywów – wyjaśnia KSR.