Czy 3089 zł rocznie spełnia wymogi konstytucji? Sędziowie zajmowali się tym przez prawie pięć godzin. Wyrok zapadnie 28 października. Obecnych rozwiązań bronili przedstawiciele rządu i Sejmu
W zasadzie kwota, którą zajmował się trybunał, zmniejsza podatek (o 556,02 zł), ale w efekcie powoduje, że roczny dochód w wysokości 3089 zł w ogóle nie jest opodatkowany. Z tego względu przyjęło się ją nazywać kwotą wolną od podatku.
Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła poprzednia rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz. Uznała, że kwota ta została ustalona w oderwaniu od kryterium ubóstwa.