Nie można wyprodukować leku bez wyczyszczenia i dezynfekcji linii produkcyjnych. Dlatego użyty w tym celu spirytus jest zwolniony z podatku – orzekł wczoraj Trybunał Sprawiedliwości UE.
Podkreślił, że nie ma znaczenia, czy alkohol wejdzie w skład gotowego produktu, czy był tylko niezbędny do jego wytworzenia.
Wyrok dotyczył bułgarskiej spółki Biowet zajmującej się głównie produkcją substancji i preparatów leczniczych. Wykorzystywała ona do czyszczenia i dezynfekcji maszyn produkcyjnych 70-proc. roztwór alkoholu etylowego.
We wrześniu 2012 r. spółka złożyła wniosek o zwrot akcyzy, którą zapłaciła od 271 litrów wykorzystanego w ten sposób spirytusu. Organy celne odmówiły zwrotu. Po jej stronie stanął natomiast sąd w Sofii. Wykorzystał opinię biegłego, który potwierdził, że w procesie produkcyjnym konieczne jest czyszczenie i dezynfekcja linii produkcyjnych alkoholem etylowym. To ponadto najszybszy i najmniej szkodliwy sposób niszczenia bakterii i zapewnienia w ten sposób odpowiednich wymogów sanitarnych – stwierdził biegły.
Z tego powodu sąd orzekł, że spółce należy się zwrot akcyzy, zgodnie z art. 27 ust. 2 lit. d dyrektywy 92/83. Wynika z niego, że państwo unijne może zwolnić z podatku alkohol zużyty w procesie produkcyjnym, jeśli posłużył on do wytworzenia produktu całkowicie wolnego od alkoholu. Bułgaria skorzystała z tego uprawnienia i taki przepis wprowadziła.
Więcej wątpliwości miał jednak sąd drugiej instancji. Dlatego spytał TSUE, czy zużycie w procesie produkcyjnym to także czyszczenie i dezynfekcja maszyn.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej stanęli po stronie bułgarskiego fiskusa. Twierdzili, że zwolniony może być tylko alkohol bezpośrednio wykorzystany jako składnik końcowego towaru, a nie do dezynfekcji i czyszczenia maszyn.
Inne zwolnienie
Innego zdania był rzecznik generalny TSUE Yves Bot. Wskazał, że zwolnienie dla alkoholu wykorzystanego do produkcji lekarstw wynika wprost z art. 27 ust. 1 lit. d dyrektywy (w Polsce jest zapisane w art. 32 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy o podatku akcyzowym). I nie ma znaczenia, czy alkohol wejdzie w skład wyprodukowanego lekarstwa, czy tylko jest on tylko niezbędny w samym procesie produkcyjnym – stwierdził rzecznik.
Tego samego zdania był TSUE. Wyjaśnił, że celem zwolnień zapisanych w dyrektywie jest zminimalizowanie opodatkowania alkoholu będącego półproduktem w gotowym towarze. Nie ma przy tym znaczenia, czy wejdzie on w skład takiego towaru, czy też był tylko niezbędny do jego wyprodukowania. TSUE odwołał się do innych swoich orzeczeń, m.in. do postanowienia w polskiej sprawie Asprod z 3 grudnia 2014 r. (sygn. akt C-313/14).
Skoro więc dezynfekcja za pomocą alkoholu jest konieczna do wyprodukowania leku, to spółka może skorzystać odzyskać akcyzę – podsumował TSUE.
Tylko jako napój
Zdaniem Szymona Parulskiego, doradcy podatkowego z kancelarii Parulski i Wspólnicy, orzeczenie Trybunału ugruntowuje linię interpretacyjną, zgodnie z którą alkohol powinien być opodatkowany akcyzą tylko, gdy będzie wykorzystany jako napój alkoholowy, a nie np. w procesach produkcyjnych czy technologicznych. Niestety administracje skarbowe krajów unijnych starają się zawężać zakres korzystania z preferencji – mówi ekspert.
Przypomina polski spór o to, czy alkohol do mycia i dezynfekcji maszyn produkcyjnych jest opodatkowany. – Dopiero skarga do Komisji Europejskiej zmusiła ministra finansów do wydania interpretacji ogólnej, potwierdzającej, że mycie jest częścią produkcji – mówi Szymon Parulski.

TSUE potwierdził interpretację ogólną

Krzysztof Wiński, starszy konsultant w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC

Podobną kwestią jak ta rozpatrzona przez TSUE zajmowały się już polskie organy podatkowe. W interpretacji ogólnej z 11 kwietnia 2014 r. (nr AG3/033/26/2013/FLL/6 ) minister finansów potwierdził, że zwolnienie od akcyzy przysługuje również w zakresie częściowo skażonego alkoholu etylowego wykorzystywanego do czyszczenia linii produkcyjnych, który nie jest i nie będzie składnikiem finalnego produktu. Tym samym wyrok TSUE potwierdził słuszność stanowiska zaprezentowanego wcześniej przez polskiego ministra finansów.
ORZECZNICTWO
Wyrok TSUE z 15 października 2015 r., sygn. akt C- 306/14.