Sądy różnie orzekają w sprawie opodatkowania żaluzji i rolet. Raz nakazują objąć usługę ich montażu stawką 8 proc., a raz 23 proc. NSA miał to rozstrzygnąć, ale też wydaje sprzeczne opinie.
Po uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 2/13) wydawało się, że sprawa opodatkowania usługi zabudowy różnych obiektów montowanych w mieszkaniach jest rozstrzygnięta. Sąd uznał wówczas, że usługa zaprojektowania i trwałego montażu mebli kuchennych, łazienkowych i np. szaf w mieszkaniu jest modernizacją budynku (lokalu) i w efekcie opodatkowana niższą, 8-proc. stawką VAT. Co więcej, modernizację należy rozumieć szeroko – istotne jest, czy dana usługa ulepsza bądź unowocześnia standard danego budynku.
Rozbieżne wyroki