Mimo niejednolitej linii orzeczniczej organy podatkowe pozwalają na zastosowanie 8-proc. stawki VAT dla rolet i żaluzji. Wskazują na to ostatnie interpretacje.
Chodzi o możliwość zastosowania art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, zgodnie z którym obniżoną stawkę stosuje się m.in. do modernizacji obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (czyli mieszkań o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 150 mkw. i domów o powierzchni użytkowej maksymalnie 300 mkw.).
W uchwale z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 2/13) Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że taką preferencyjną stawką może być objęta usługa zaprojektowania i trwałego montażu mebli kuchennych, łazienkowych i szaf w mieszkaniu. Jest to bowiem szeroko rozumiana usługa modernizacji budynku oznaczająca „unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części”.
Po tej uchwale sądy niejednolicie jednak rozstrzygały kwestie VAT od montażu rolet i żaluzji. Przykładowo w orzeczeniach z 23 lipca 2015 r. (sygn. akt I FSK 1008/14) i z 12 marca 2014 r. (sygn. akt I FSK 617/13) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że ich montaż jest objęty stawką 8 proc. VAT, skoro rolety są trwale połączone z budynkiem (lokalem) i podnoszą jego standard. Należy to zatem uznać za modernizację. Innego zdania był jednak NSA w wyroku z 1 października 2015 r. (sygn. akt I FSK 907/14). Stwierdził, że montaż rolet i żaluzji powinien być ze stawką 23 proc. VAT, bo – zdaniem sądu nie wpływa on na zmianę parametrów użytkowych ani technicznych budynku. Nie można uznać takiej usługi za budowę, remont, modernizację ani termomodernizację.
Mimo to organy podatkowe wydają ostatnio korzystne dla podatników interpretacje w tym zakresie. Przykładowo w interpretacji z 14 stycznia 2016 r. (nr ILPP2/443-128/13/15-S/AD) dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że instalacja markiz i rolet zewnętrznych jest usługą modernizacji w rozumieniu przyjętym w języku potocznym. – Stanowi bowiem trwałe unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części – wyjaśnił. Powołał się też przy tym na wspomniane, korzystne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 lipca 2015 r. i z 12 marca 2014 r.
Wcześniej ten sam dyrektor poznańskiej izby stwierdził podobnie w interpretacjach z 16 grudnia 2015 r. (nr ILPP3/4512-1-185/15-4/AW) i z 11 stycznia 2016 r. (nr ILPP3/4512-1-188/15-3/TK). W tej ostatniej zakwestionował tylko preferencyjną stawkę dla refleksoli, czyli osłon zewnętrznych wykonanych z profili aluminiowych i metalowych oraz materiałów akrylowych. Stwierdził, że z powodu ich montażu nie zmienią się parametry użytkowe ani techniczne budynku (lokalu). – Z uwagi na rodzaj materiałów, z których są one wykonywane, nie mogą one pełnić funkcji ochrony i izolacji samego budynku – stwierdził dyrektor izby. Refleksole są jedynie elementem wyposażenia – stwierdził.