Prezydent miasta, przekazując dzienniki budowy inwestorom, działa jako organ władzy publicznej. Nie podlega więc VAT – potwierdził dyrektor katowickiej izby skarbowej.
Z pytaniem wystąpiło miasto, które kupuje dzienniki budowy, ewidencjonuje je i stempluje. Następnie wydaje je stronom na podstawie art. 45 ust. 1–3 i 42 ust. 3 prawa budowlanego oraz rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 ze zm.). Urząd miasta pobiera z tego tytułu opłatę równą cenie (brutto) zakupu dziennika budowy. Gmina chciała wiedzieć, czy w tym wypadku ma miejsce dostawa towarów, która podlega opodatkowaniu 23-proc. stawką VAT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przypomniał, że pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy w przypadku miasta na prawach powiatu wydaje odpłatnie prezydent miasta. Działa w tym przypadku jako organ władzy publicznej, nie jest więc podatnikiem VAT. Dlatego opłata nie jest opodatkowana.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 24 września 2015 r., nr IBPP2/4512-719/15/KO.