Rośnie też liczba tych, którzy decydują się na przekazanie 1 proc. swojego podatku. Tym razem zdecydowało się na to prawie 12,5 mln osób (co też jest rekordem), stanowi to 57 proc. tych, którzy w zeznaniach wykazali należny PIT. Większość, bo 12 mln, to ci, którzy rozliczają się według skali (składają więc PIT-36 i PIT-37), i ci, którzy uzyskują dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowane 19-proc. stawką podatku (rozliczają się na formularzu PIT-36L).
Resort wyliczył też, że podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2014 r. złożyli wniosek o przekazanie 1 proc. podatku, przeciętnie przekazali OPP kwotę 45 zł.
Najwięcej, ponad 136 mln zł, dostała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”. Druga pod względem wielkości otrzymanego wsparcia była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”. Trafiło do niej 20,7 mln zł. W sumie obdarowanych zostało 7888 organizacji. Jednak niespełna 500 z nich dostało więcej niż 100 tys. zł, a ponad 5,2 tys. mniej niż 10 tys. zł.