Dostarczanie mediów może być w stosunku do najmu usługą odrębną, opodatkowaną 8 proc. VAT także wtedy, gdy w lokalu nie ma liczników potwierdzających ich zużycie. Tak wynika z wyroku NSA
Sąd uznał, że wystarczy, by najemcy płacili za media proporcjonalnie do zajmowanej przez nich powierzchni. – Taki sposób rozliczenia opłat spełnia kryteria wskazane przez TSUE w wyroku C-42/14 – stwierdziła sędzia Maria Dożynkiewicz.
Sprawa dotyczyła Katowic, które wystąpiły z wnioskiem o interpretację odnośnie do rozliczania wynajmu lokali użytkowych. Miasto wyjaśniło, że czynsz, który będzie opodatkowany 23-proc. stawką VAT, będzie obejmował opłaty za najem, sprzątanie, konserwację wind, wywóz śmieci oraz całodobową ochronę. Z kolei opłaty za pozostałe świadczenia będą pobierane proporcjonalnie do zajmowanej przez najemców powierzchni i fakturowane oraz rozliczane osobno, odrębnie od czynszu najmu. W takim wypadku miasto mogłoby w przypadku opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stosować stawkę 8 proc. VAT (bo prąd i ogrzewanie i tak są objęte stawką 23 proc.).
Dyrektor IS w Katowicach uznał, że dostawa wszelkich mediów to usługa pomocnicza w stosunku do usługi najmu. W związku z tym wszystkie opłaty należy rozliczać łącznie i objąć 23-proc. stawką VAT. Tak samo orzekł WSA w Gliwicach. Miasto wygrało jednak przed NSA. Sąd powołał się na wyrok TSUE w sprawie refakturowania mediów (sygn. akt C-42/14). Wynika z niego, że najem i dostarczane media to świadczenia odrębne pod warunkiem, że najemca sam decyduje, jak dużo musi za wodę czy prąd zapłacić, bo od niego zależy, ile ich zużywa, a zużycie to jest potwierdzone wskazaniami liczników. NSA wyjaśnił jednak, że liczniki to niejedyny sposób na odzwierciedlenie faktycznego zużycia.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 24 września 2015 r., sygn. akt I FSK 196/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia