Nawet dodatkowe czynności związane z wywozem nieczystości nie czynią z gminy podatnika VAT – tak wczoraj orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o gminę, która planowała zatrudnić do zadań z zakresu utrzymania porządku zewnętrzną firmę. Miała ona zajmować się zarówno wywozem odpadów, za które mieszkańcy ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów budowlanych. Zadanie to zdaniem gminy podlegało VAT.
Gmina chciała w całości odliczyć podatek od faktury za wywóz nieczystości. Argumentowała, że nie potrafi przypisać wydatku do poszczególnych zadań. Wynagrodzenie płacone miesięcznie przedsiębiorcy będzie miało bowiem charakter ryczałtowy, dotyczyć będzie wszystkich zadań, bez względu na ilość odebranych odpadów komunalnych i budowlanych.