Zamówione przez internet produkty spoza UE, dostarczone do Polski pocztą lub kurierem, nie są zwolnione z podatku, nawet gdy są warte mniej niż równowartość 22 euro – wyjaśnił dyrektor łódzkiej izby
Pytanie zadała spółka, która planuje importować z Chin części komputerowe, odzież, obuwie, elektronikę. Wszystkie je kupowałaby w chińskich sklepach internetowych. Towary byłyby przesyłane za pośrednictwem poczty, kuriera lub innych wyspecjalizowanych firm. Spółka płaciłaby za nie z chwilą złożenia zamówienia albo w momencie otrzymania towarów.
Wartość przesyłki nie przekraczałaby równowartości 22 euro, dlatego spółka uważała, że nie będzie płacić podatku na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z VAT import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego (w tym wypadku z Chin) bezpośrednio do odbiorcy, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza równowartości 22 euro.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał jednak, że spółka musi rozliczać VAT, bo zwolnienie dla importu towarów o niskiej wartości nie dotyczy zamówień wysyłkowych. Wynika to wprost z art. 51 ust. 3 ustawy.
Dyrektor przyznał, że zamówienia wysyłkowe nie są definiowane w przepisach podatkowych. Sięgnął więc do Słownika Języka Polskiego. Wyjaśnił, że zamówienie wysyłkowe nie jest składane osobiście przez kupującego u dostawcy, tylko jest dokonywane np. drogą pocztową, telefoniczną, faksem, przez internet. Zamówiony towar jest przesyłany na adres wskazany przez kupującego przez podmioty wyspecjalizowane w dziedzinie dostarczania przesyłek, np. poprzez pocztę, kuriera, bez konieczności dokonywania osobistego odbioru towarów przez kupującego.
Skoro zatem spółka będzie importować towary w drodze zamówienia wysyłkowego, to zwolnienie z VAT nie wchodzi w grę – podsumował dyrektor. ©?
Ważne
Komisja Europejska zamierza usunąć zwolnienie dla przesyłek o małej wartości. Jej zdaniem zaburza ono zasadę swobodnej konkurencji, a straty, jakie z tego tytułu ponosi gospodarka unijna, oszacowano na blisko 4,5 mld euro rocznie. W 2016 r. zostanie zaprezentowana propozycja takich zmian – potwierdziła KE w odpowiedzi na pytanie DGP
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 1 września 2015 r., nr IPTPP2/4512-333/15-2/IR.