Chodziło o użytkownika wieczystego, który wynajął część pomieszczeń w budynku, taras oraz ogród przed budynkiem – wszystkie one znajdowały się na gruncie przyjętym w użytkowanie wieczyste. Najemca płacił czynsz, a ponadto wynajmujący refakturował na niego 65 proc. opłaty za użytkowanie wieczyste.
Użytkownik uważał, że powinien z podstawy opodatkowania wyłączyć część otrzymanej od najemcy opłaty za użytkowanie wieczyste, bo refakturowanie jej w ogóle nie podlega VAT.