Alimenty i zasiłek pielęgnacyjny wliczają się do dochodu niepełnosprawnego dziecka. Trzeba więc uważać, by w sumie nie przekroczył on 9120 zł – orzekł NSA.
Chodziło o podatniczkę, która w zeznaniu PIT odliczyła ulgę rehabilitacyjną na niepełnosprawne dziecko. Warunkiem tej preferencji jest m.in. to, aby dochód niepełnosprawnego nie przekroczył 9120 zł (art. 26 ust. 7e ustawy o PIT).
Organy podatkowe zsumowały jednak kwoty z opodatkowanej renty socjalnej oraz nieopodatkowanych alimentów i zasiłku pielęgnacyjnego. Uznały, że w sumie przekroczyły one tę kwotę.
WSA w Gliwicach był innego zdania. Orzekł, że zasiłek pielęgnacyjny jest dochodem, ale alimenty już nie. Po ich odjęciu dochód syna był więc niższy niż 9120 zł – orzekł.
W Naczelnym Sądzie Administracyjnym matka nie zgadzała się z tym, że wartość świadczeń jednego rodzica, który opiekuje się dzieckiem, nie zwiększa jego dochodów, a pieniądze otrzymane od drugiego powodują utratę prawa do ulgi.
NSA uznał jednak, że kobieta nie może skorzystać z preferencji ze względu na przekroczony dochód syna.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 979/14.