Nie można odliczyć wartości endoprotezy, jeżeli podana na fakturze cena zawiera również koszty samej operacji – stwierdził dyrektor katowickiej izby.
O interpretację wystąpił niepełnosprawny, któremu przykurcz stawu uniemożliwiał chodzenie, a zabiegi rehabilitacyjne nie dawały żadnej poprawy. Lekarz zalecił więc operację wszczepienia endoprotezy. Podatnik nie chciał czekać na zabieg refundowany przez NFZ i zapłacił za niego z własnej kieszeni. Koszt zabiegu i endoprotezy chciał odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.
Powoływał się na wyrok z 17 listopada 2011 r. (sygn. akt II FSK 1927/09), w którym Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że jeżeli zabieg chirurgiczny jest niezbędny i konieczny do przywrócenia ograniczonych funkcji, zmniejszenia następstw nieodwracalnych zmian lub wyrównania ich w takim stopniu, aby poszkodowanemu przywrócić społecznie przydatną sprawność, to stanowi on część rehabilitacji zmierzającej do maksymalnego przywrócenia sprawności.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że wszczepienie endoprotezy jest typową operacją, a nie zabiegiem przywracającym sprawność, który często jest przeprowadzany dopiero po operacji. Tymczasem z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT wynika, że odliczeniu podlega tylko wydatek poniesiony na zabieg rehabilitacyjny.
Na dodatek dyrektor izby odmówił podatnikowi prawa do odliczenia kosztów samej endoprotezy, mimo że w świetle ustawy o PIT jest to wydatek poniesiony w celach rehabilitacyjnych. Na fakturze nie została bowiem wyodrębniona jego cena.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 24 czerwca 2015 r., nr IBPBII/1/4511-232/15/MZ