Jestem niepełnosprawny – nie mogę chodzić, bo mam problemy z kolanami. Lekarz zalecił więc operację wszczepienia endoprotez. Nie chcę jednak czekać na zabieg refundowany przez NFZ. Czy koszt protez będę mógł odliczyć od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej – pyta pan Kazimierz.
Tak, o ile czytelnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Przy korzystaniu z ulgi rehabilitacyjnej należy pamiętać, że katalog kosztów, które można odliczyć, określony w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, ma charakter zamknięty. Oznacza to, że ulga obejmuje tylko te wydatki, o których mówi ustawa – innych nie. Endoprotezy można odliczyć na podstawie art. 26 ust. 7a pkt. 3 ustawy o PIT. Przepis ten pozwala bowiem na odliczenie wydatków na indywidualny sprzęt, urządzenia i narzędzia techniczne, jeżeli są one niezbędne w rehabilitacji oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych. Te warunki spełniają endoprotezy kolanowe. Wszczepione do organizmu umożliwiają samodzielne poruszanie czytelnika.
Pan Kazimierz musi jednak pamiętać, że może odliczyć koszty samych urządzeń, ale nie operacji ich wszczepienia. Zgodnie bowiem z innym przepisem, tj. art. 26 ust. 7a pkt. 6, dochód można pomniejszyć m.in. o wydatki na pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz wydatki na zabiegi rehabilitacyjne. Tych ostatnich nie można utożsamić z zabiegami operacyjnymi.
Potwierdzają to liczne interpretacje prawa podatkowego. Jedną z nich wydał dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 16 lipca 2013 r. (nr IBPBII/1/415-439/13/MZ). Za nieprawidłowe uznał stanowisko podatnika, który chciał pomniejszyć dochody o koszty operacji kolana. Chory uznał bowiem, że to zabieg rehabilitacyjny, który ma poprawić jego sprawność ruchową.
Dlatego też, poddając się operacji, czytelnik musi zadbać, aby na fakturze koszt samych endoprotez zastał wyodrębniony od kosztów operacji. W przeciwnym razie urząd skarbowy zakwestionuje odliczenie. Tak właśnie zrobił dyrektor katowickiej izby w interpretacjach z 17 i 24 czerwca 2015 r. (nr IBPBII/1/4511-232/15/MZ i IBPBII/1/4511-232/15/MZ) w przypadku endoprotezy biodra.
Podstawa prawna
Art. 26 ust. 7a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).