Od 1 października 2015 r. usługi komornicze będą zwolnione z ewidencji na kasie fiskalnej. Takie zwolnienie pojawi się w poz. 28, która zostanie dodana w załączniku do rozporządzenia z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544). Wynika to z opublikowanego projektu.
Dziś komornicy też nie muszą stosować kas, ale dlatego, że nie rozliczają VAT. Do końca września komornicy są bowiem zwolnieni z podatku. Wynika to z interpretacji ogólnej z 9 czerwca 2015 r. (nr PT1.050.1.2015.LJU.19), którą minister finansów zmienił poprzednie swoje stanowisko z 30 lipca 2004 r. (nr PP10-812-802/04/MR/1556PP). Od 1 października będą już musieli płacić VAT, choć na innych zasadach niż przedsiębiorcy. Zgodnie z innym projektem, nad którym również pracuje MF, od 1 października 2015 r. obowiązek podatkowy w odniesieniu do czynności komorników będzie powstawał z chwilą otrzymania przez nich zapłaty.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w konsultacjach