Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną nie skorzysta już z preferencji przy zakupie kasy fiskalnej – stwierdził dyrektor łódzkiej izby.

Z pytaniem wystąpiła spółka z o.o., która powstała z takiego właśnie przekształcenia. Wycofała kasy wykorzystywane dotychczas w działalności gospodarczej przez indywidualnego przedsiębiorcę, a kupiła nowe i złożyła w urzędzie zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencji za pomocą tych urządzeń.
Sądziła, że skorzysta z ulgi na zakup kas fiskalnych, bo – jak argumentowała – sukcesja dotyczy głównie praw wynikających z przepisów podatkowych. Sukcesja nie obejmuje obowiązków, z jednym tylko wyjątkiem, lecz niedotyczącym stosowania kas – tłumaczyła.
Podkreślała, że jest odrębnym podmiotem i jak u wszystkich podatników powstał u niej obowiązek ewidencjonowania obrotu w kasach.
Nie zgodził się z nią dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Wyjaśnił, że w przypadku przekształcenia nie dochodzi do likwidacji jednoosobowej działalności, a tylko zmiany formy jej prowadzenia. Dlatego spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności powinna być traktowana tak, jakby nadal był to ten sam podatnik. – To oznacza, że spółka przejęła istniejący już obowiązek ewidencjonowania obrotu przy zastosowaniu kasy rejestrującej – stwierdził dyrektor.
Podkreślił, że prawo do ulgi na zakup kasy przysługuje podatnikowi jednorazowo w trakcie jego działalności gospodarczej. Dlatego spółka powstała z przekształcenia jako następca prawny nie nabywa tego prawa ponownie.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 5 sierpnia 2015 r., nr IPTPP3/4512-243/15-2/ALN.