Kto chce prowadzić własny biznes, może załatwić wszystkie sprawy związane z jego uruchomieniem w jednym z centrów obsługi. Od początku września funkcjonują one w 50 urzędach skarbowych
50 centrów obsługi podatnika / Dziennik Gazeta Prawna
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że kompleksowa obsługa nie dotyczy m.in. podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym ani przedsiębiorców podejmujących działalność wymagającą zezwoleń lub wpisów do specjalnych rejestrów.
W centrum obsługi przedsiębiorcy mogą załatwić wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, tj. przesłać elektronicznie wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), uzyskać NIP, złożyć zgłoszenie płatnika składek ZUS i niezbędne formularze związane z podatkami rozliczanymi przez urzędy skarbowe. Mimo początkowych założeń nie można jednak zostawić w centrum obsługi papierowego wniosku o wpis do CEIDG. Nawet jeśli podatnik przyjdzie z nim do centrum, będzie musiał wprowadzić dane do systemu informatycznego, tj. zarejestrować się on-line na udostępnionych tu komputerach. Może skorzystać z pomocy urzędnika.
VAT-R elektronicznie
Nadal wniosek o wpis do CEIDG można złożyć osobiście – w urzędzie gminy lub korespondencyjnie (wtedy z poświadczeniem notariusza). W ten sposób nie można zarejestrować się dla celów VAT, składając formularz VAT-R. Potrzebna jest wizyta w urzędzie skarbowym, chyba że podatnik rejestruje się do CEIDG elektronicznie.
We wniosku o rejestrację (CEIDG-1) indywidualny przedsiębiorca zaznacza, jaką formę opodatkowania wybiera (np. ryczałt, kartę podatkową). Jeżeli tego nie zrobi – będzie się rozliczał według skali podatkowej.
Formularz nie przewiduje zgłoszenia zmian w NIP. Ewentualna korekta możliwa jest w urzędzie skarbowym.
Także w sprawach ZUS
W sprawach związanych z ZUS uruchomione w urzędach skarbowych centra obsługi przyjmują tylko dokumenty papierowe i fizycznie przekazują je do tej instytucji. Ministerstwo Finansów poinformowało jednak, że pracuje nad tym, by centra uzyskały dostęp do systemu informatycznego zakładu i mogły bezpośrednio wpisywać dane – tak jak już teraz mogą korzystać z systemu informatycznego urzędów celnych.
Obsługa telefoniczna
Podatnik może liczyć na pomoc, nie tylko udając się do centrum obsługi. Nadal informacje można uzyskać telefonicznie, dzwoniąc (od pon. do pt. między godz. 7 a 18) pod numer Krajowej Infolinii Podatkowej (z tel. stacjonarnych 801 055 055, z komórkowych 22 330 03 30; z zagranicy +48 22 330 03 30).
Resort chce rozwijać KIP i dać podatnikom możliwość zadawania pytań poprzez formularz udostępniony na Portalu Podatkowym. Następnym krokiem ma być możliwość korzystania z chatu dostępnego na tym portalu.
System Informacji Telefonicznej umożliwi także obsługę podatnika w ramach komunikacji wielokanałowej poprzez: telefon, e-mail i chat.
Można się poskarżyć
Podatnicy niezadowoleni z usług nowych centrów albo informacji przekazywanej przez KIP mogą zgłaszać swoje uwagi na funkcjonujący od 15 maja 2015 r. telefon interwencyjny (nr 800 807 007). Dzwonić można w dni robocze od godz. 7 do 17. Sugestie można też przesyłać na adres poczty elektronicznej: powiadom_podatki@mf.gov.pl.
Uruchomiony numer i e-mail już cieszą się zainteresowaniem. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy łącznie otrzymano 926 informacji – poinformował resort finansów. W 117 przypadkach podatnicy wyrażali opinie i uwagi dotyczące funkcjonowania urzędów i izb skarbowych, a w 302 informowali o naruszeniach prawa podatkowego, w pozostałych pytali o sprawy organizacyjne, np. godziny funkcjonowania urzędu.