Kto chce prowadzić własny biznes, może załatwić wszystkie sprawy związane z jego uruchomieniem w jednym z centrów obsługi. Od początku września funkcjonują one w 50 urzędach skarbowych
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że kompleksowa obsługa nie dotyczy m.in. podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym ani przedsiębiorców podejmujących działalność wymagającą zezwoleń lub wpisów do specjalnych rejestrów.
W centrum obsługi przedsiębiorcy mogą załatwić wszystkie sprawy związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, tj. przesłać elektronicznie wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), uzyskać NIP, złożyć zgłoszenie płatnika składek ZUS i niezbędne formularze związane z podatkami rozliczanymi przez urzędy skarbowe. Mimo początkowych założeń nie można jednak zostawić w centrum obsługi papierowego wniosku o wpis do CEIDG. Nawet jeśli podatnik przyjdzie z nim do centrum, będzie musiał wprowadzić dane do systemu informatycznego, tj. zarejestrować się on-line na udostępnionych tu komputerach. Może skorzystać z pomocy urzędnika.