Kto prowadzi działalność gospodarczą, musi uaktualniać dane identyfikacyjne, w tym informacje o zmieniających się rachunkach i lokatach bankowych – orzekł WSA w Poznaniu.

Z obowiązku tego nie są zwolnione nawet firmy udzielające pożyczki osobom fizycznym i posługujące się wieloma rachunkami. Sąd rozpatrywał sprawę jednej z nich. Korzysta ona z automatycznej usługi, dzięki której nadwyżka z rachunku bieżącego jest przenoszona na lokaty, a po terminie zapadalności środki wracają wraz z odsetkami na konto podstawowe.
Spór był o to, czy automatyczne założenie i likwidacja lokat terminowych wymaga aktualizacji NIP-2. Spółka uważała, że nie musi tego robić, bo rachunek do lokat ma charakter techniczny i jest ściśle powiązany z rachunkiem bieżącym. – Aktualizacja danych na formularzu NIP-2 jest więc zbędna i bezcelowa, a taki wymóg dublowałby w praktyce dane gromadzone na koncie podstawowym – twierdziła.
Dyrektor izby skarbowej był natomiast przekonany o obowiązku aktualizacji NIP-2 za każdym razem, gdy spółka zakłada lub likwiduje lokaty. Uznał, że są one rodzajem rachunku bankowego, a środki na nich zgromadzone są związane z działalnością gospodarczą.
Tego samego zdania był WSA w Poznaniu. Przypomniał, że zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) podatnicy niebędący osobami fizycznymi muszą złożyć, a później aktualizować zgłoszenie identyfikacyjne, w którym znajduje się m.in. wykaz rachunków bankowych. Obowiązek ten dotyczy wszystkich kont związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym lokat terminowych. Artykuł 49 ust. 1 prawa bankowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1376, ze zm.) uznaje bowiem takie lokaty za rodzaj rachunku bankowego.
– Skoro więc przepisy nakładają obowiązek zgłoszenia i aktualizacji wykazu rachunków bankowych związanych z działalnością gospodarczą, to dotyczy on również lokat terminowych, powiązanych z prowadzonym biznesem – uzasadnił sąd.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 27 sierpnia 2015 r., sygn. akt I SA/Po 271/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia