Odsetki przekazane zagranicznej spółce, a nie instytucji finansowej, są objęte w Polsce podatkiem u źródła – orzekł NSA.

To kolejny wyrok, w którym sąd kasacyjny nie zgadza się na zwolnienie odsetek z opodatkowania tylko z tego powodu, że wiążą się z pożyczką lub kredytem udzielonymi przez bank. Liczy się to, czy nadal trafiają one do instytucji finansowej, czy już do innego podmiotu, na którego bank scedował swoje wierzytelności.
Problem wynika z międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę z poszczególnymi państwami. Z ich art. 11 ust. 3 wynika, że odsetki, które powstają w Polsce i są wypłacane podmiotowi z siedzibą w drugim kraju, nie są objęte podatkiem u źródła, „jeżeli odbiorca odsetek jest osobą do nich uprawnioną”. Z przepisu wprost nie wynika, czy odbiorca odsetek („osoba uprawniona”) ma być również bankiem.
NSA uważa, że tak. Takie stanowisko zajął już w wyroku z 12 marca 2015 r. (sygn. akt II FSK 185/13). Wtedy chodziło o kredyt zaciągnięty przez polską firmę w rosyjskim banku. Bank scedował następnie swoją wierzytelność na fińską spółkę kapitałową.
Tym razem bank miał scedować swoje wierzytelności na podmioty z różnych krajów: Austrii, Belgii, Holandii, Luksemburga, Niemiec, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Norwegii. Żaden z nich nie był bankiem. WSA w Warszawie uznał, że sama cesja wierzytelności nie jest przeszkodą do zwolnienia odsetek z podatku w Polsce. – Kluczowe jest to, że pożyczek i kredytów udzielił bank – orzekł.
NSA nie zgodził się z tym stanowiskiem – informuje Jolanta Rajewska, konsultant w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Wyjaśnia, że według NSA muszą być spełnione wszystkie przesłanki podmiotowo-przedmiotowe. Skoro na skutek cesji wierzytelności z tytułu pożyczek, kredytu czy emisji obligacji podmiotem umowy nie jest już bank, to odsetki będą podlegały opodatkowaniu podatkiem u źródła – tłumaczy ekspertka.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 6 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1712/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia