Zaproszeni na jubileusz uczelni goście nie zapłacą PIT za nocleg i podróż opłacone im przez organizatora, o ile wydatki mieszczą się w wynikających z przepisów limitach.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przypomniał, że zwolnienie przysługuje, jeżeli cena za dobę hotelową nie przekracza 600 zł, a przejazdy środkami komunikacji zbiorowej są udokumentowane biletami. A także – że dzienna dieta w wysokości 30 zł nie przysługuje, jeśli organizator imprezy zapewnia jej uczestnikom całodniowe wyżywienie.
Sprawa dotyczyła uczelni, która szykowała się do obchodów swojego 70-lecia. Rektor postanowił zaprosić na uroczystość znanych profesorów i artystów, w tym mieszkających za granicą. Mieli oni wystąpić w roli prelegentów i jurorów w organizowanych konkursach. Nie przysługiwało im żadne wynagrodzenie. Żeby jednak zachęcić ich do przyjazdu, uczelnia postanowiła zwrócić im koszty podróży, wyżywienia i noclegów. Nie zamierzała jednak przekroczyć kwot ustalonych w rozporządzeniu w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).
Rektor chciał wiedzieć, czy w tej sytuacji zwrot kosztów będzie dla gości przychodem i czy uczelnia jest zobowiązana do sporządzenia dla nich informacji PIT-8C. Dyrektor izby zgodził się z rektorem, że znajdzie tu zastosowanie zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b) w związku z art. 21 ust. 13 ustawy o PIT. Stwierdził, że wprawdzie zasadniczo można mówić o wymiernym i konkretnym przysporzeniu majątkowym (goście nie muszą ponosić kosztów we własnym zakresie i tym samym nie uszczuplają swojego majątku), ale ponieważ kwoty mieszczą się w ustalonych limitach, a ich zwrot ma związek z przychodami uczelni, to nie ma mowy o przychodzie do opodatkowania. Nie ma więc też powodu do wystawiania PIT-8C – stwierdził dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lipca 2015 r., nr IPTPB1/4511-201/15-4/SJ