Firma, która odpłatnie kieruje specjalistów do powiązanych z nią podmiotów z zagranicy, nie tworzy tam zakładu. Podatek od uzyskanego w zamian wynagrodzenia rozlicza w Polsce – potwierdził dyrektor łódzkiej izby.
Pytanie zadała spółka zajmująca się produkcją instalacji oczyszczania wody.
Część pracowników planowała odpłatnie wypożyczyć dwóm przedsiębiorstwom z Niemiec, z którymi jest powiązana. Założyła, że niektórzy jej specjaliści będą przebywać za granicą dłużej niż pół roku, otrzymywać wynagrodzenie od podmiotu powiązanego i tam rozliczać podatek od zarobków. Zapytała dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, czy nie powstanie jej zakład w Niemczech, o którym mówi art. 5 umowy między oboma krajami (Dz.U. z 2005 r. nr 12, poz. 90).
W takim wypadku musiałaby tam płacić podatek od wynagrodzenia za wypożyczenie pracowników. Jej zdaniem o powstaniu zakładu nie ma mowy. Firma nie będzie miała na terenie Niemiec stałej placówki, przez którą prowadziłaby działalność: nie tworzy tam ani fabryki, ani miejsca zarządu czy biura. Nie będzie wykonywała za granicą prac budowlanych trwających dłużej niż 12 miesięcy.
Wynagrodzenie powinna więc w całości opodatkować w Polsce – podsumowała. A dyrektor łódzkiej izby zgodził się z nią.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 10 lipca 2015 r., nr IPTPB3/4510-144/15-2/IR.