Czy po zniesieniu limitu kraje rzeczywiście obniżą VAT poniżej 15 proc.? Sceptyczny jest Maciej Dybaś, starszy konsultant w dziale doradztwa prawnopodatkowego w PwC. Dla krajów unijnych VAT jest dziś głównym składnikiem wpływów budżetowych – przypomina ekspert. Trudno więc oczekiwać, że łatwo z tego zrezygnują.

Niezależnie od tego Komisja Europejska pracuje nad zmianami dotyczącymi stosowania stawek obniżonych. Szczegóły znane będą jednak dopiero za rok.

Już dziś warto jednak przypomnieć o obietnicy złożonej branży wydawniczej przez przewodniczącego komisji. Jean-Claude Juncker ogłosił, że preferencyjny VAT będzie dotyczył także sprzedaży książek i gazet elektronicznych.

Podobne deklaracje złożono Wielkiej Brytanii, która 4 czerwca 2015 r. przegrała przed TSUE sprawę o preferencję na montaż materiałów energooszczędnych. Porażka oznaczała konieczność podwyższenia VAT z 5 do 20 proc. Stała się jednak gorącym politycznie tematem, gdyż brytyjski premier wcześniej zapowiadał, że nie wprowadzi żadnych podwyżek podatków. W sukurs przyszła mu Bruksela, która ostatecznie stwierdziła, że z dużym prawdopodobieństwem zezwoli na preferencyjne opodatkowanie montażu materiałów energooszczędnych we wszystkich nieruchomościach.

Liberalne stanowisko KE wobec obniżonych stawek podatku wydaje się mieć związek z planami rozszerzenia systemu MOSS – uważa Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner w MDDP.

Przed jego wprowadzeniem VAT płacony był co do zasady według stawek siedziby danej firmy. Jeśli te były odpowiednio niskie, to prowadziło to do podatkowej konkurencji między państwami. W większej skali mogłoby nawet zachwiać jednolitym rynkiem. Dzięki zmianom obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. VAT od części usług rozliczany jest według stawek kraju konsumenta. To zmniejsza niebezpieczeństwo zachwiania rynkiem unijnym przez ewentualne obniżki – tłumaczy ekspert.

Wydaje się więc, że jeżeli doszłoby do rozszerzenia zakresu stawek obniżonych, to możemy się spodziewać tego, że rozszerzony zostanie system MOSS – podsumowuje ekspert.