Spółka może jednorazowo zaliczyć do kosztów wydatek na usunięcie topoli ze swojej działki, o ile nie jest on związany z inwestycją – budową fabryki – potwierdził NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, która miała dwie działki. Na jednej z nich budowała fabrykę. Dostała zgodę wójta gminy na wycinkę 21 topoli z obu działek. Wydatek w całości zaliczyła do kosztów podatkowych 2007 roku. Zakwestionował to dyrektor urzędu kontroli skarbowej. Stwierdził, że koszt wycinki 9 drzew na jednej z działek to nakład inwestycyjny, związany z przygotowaniem działki pod budowę fabryki. Jest to więc koszt wytworzenia środka trwałego, który nie może być jednorazowo odliczony, bo nie jest bezpośrednio związany z przychodami 2007 r. Tym samym organ uznał, że spółka może zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych tylko wydatek na wycinkę 11 drzew na drugiej działce, na której nie było budowy. Decyzję tę podtrzymał dyrektor izby skarbowej.
Spółka się z tym nie zgodziła. Argumentowała, że drzewa powodowały zagrożenie dla ludzi, ruchu drogowego i fabryki i stąd decyzja o wycince. Nie ma to jednak nic wspólnego z inwestycją.
Sprawa dwukrotnie trafiła do WSA oraz sądu kasacyjnego. W pierwszym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że fiskus powinien zbadać, czy wydatki związane z wycinką drzew są kosztem wytworzenia środka trwałego. Urzędy miały więc odnieść się raz jeszcze do materiału dowodowego i ustalić, czy wycinka była niezbędna, by wybudować fabrykę. Nie wystarczy – stwierdził NSA – poprzestać na zgodzie wójta, bo nie przesądza ona kluczowej kwestii – jaki był cel wycinki.
Związany tym wyrokiem WSA w Gorzowie Wielkopolskim nakazał więc urzędnikom zbadać m.in., w jakiej odległości od fabryki rosły topole. Dyrektor izby skarbowej ponownie jednak złożył skargę kasacyjną, ale NSA podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko.
– Skoro organ uważa, że 9 z 21 topoli ma związek z realizowaną przez spółkę inwestycją, to powinien wykazać ten związek – powiedział sędzia Stanisław Bogucki. Dodał, że dopiero na tej podstawie będzie można stwierdzić, czy wycinka 9 drzew na działce, na której spółka budowała fabrykę, była kosztem wytworzenia środka trwałego.
NSA nie miał natomiast wątpliwości, że spółka może zaliczyć jednorazowo do kosztów wydatek na wycinkę pozostałych 12 drzew, na drugiej działce.
– Jeżeli w wyniku ponownie przeprowadzonego postępowania okaże się, że wydatek był związany z inwestycją, to będzie on stanowił koszt wytworzenia środka trwałego – wyjaśnia Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego. Tłumaczy, że w takiej sytuacji nie będzie mógł on być zaliczony bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu, ponieważ zwiększa on wartość początkową środka trwałego. Spółka będzie mogła go ująć w kosztach pośrednio, poprzez odpisy amortyzacyjne, zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT – tłumaczy ekspert.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 22 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 3396/14.