Spółka może odliczyć od przychodu wydatki na posadzenie drzew na cudzym gruncie, jeśli pozwoli to jej uniknąć opłaty za wycięcie starych roślin. Potwierdził to dyrektor katowickiej izby.
Chodziło o spółkę, która zamierzała wyciąć 40 drzew i krzewów, aby rozbudować odlewnię aluminium. Zgodził się na to burmistrz, ale naliczył opłatę na podstawie art. 84 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). Odroczył jej zapłatę na 3 lata, dając spółce czas na zasadzenie 40 drzew na sąsiedniej działce, stanowiącej własność gminy. Wykonanie tego zobowiązania spowodowało umorzenie opłaty.
Spółka uważała, że wydatek na posadzenie drzew na gruncie gminy może zaliczyć do kosztów podatkowych. Dzięki temu uniknęła wysokiej opłaty za wycinkę drzew i mogła zachować źródło przychodów, bo rozbudowa odlewni przyczyni się do rozwoju firmy.
Spółka uważała, że bez znaczenia jest to, iż drzewa zostały posadzone na gruncie, który nie jest jej własnością. Takie miejsce wskazał przecież burmistrz, czyli organ administracji.
Sądziła też, że w tym wypadku nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 19 lit. a ustawy o CIT, który wyłącza z kosztów podatkowych kary, opłaty i inne należności związane z nieprzestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony środowiska. Odlewnia nie dopuściła się bowiem jakiegokolwiek naruszenia tych regulacji. Jej działania były w pełni legalne, co potwierdza decyzja burmistrza.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w pełni się z tym zgodził i dlatego odstąpił od uzasadnienia.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 października 2015 r., nr IBPB-1-2/4510-311/15/MM.