Decyzja wójta zezwalająca na usunięcie drzew to za mało, by wydatki z tego powodu jednorazowo wrzucić w koszty – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczy spółki przygotowującej grunt pod budowę autostrady.
Urząd kontroli skarbowej zbadał jej rozliczenia za 2007 r. i uznał, że zawyżyła koszty podatkowe. Jego zdaniem spółka nie powinna była odliczyć jednorazowo wydatków poniesionych na wycinkę drzew.
Decyzję UKS podtrzymała izba skarbowa. Uznała, że wydatki na usunięcie drzew z gruntu przygotowywanego pod autostradę powinny być amortyzowane jako koszt wytworzenia środka trwałego.