Nie tylko miejsce zamieszkania, ale także rodzaj podatku decydują o tym, do kogo wystąpić z prośbą o indywidualną interpretację.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 12 maja 2015r., poz. 643). Najważniejszym z jego postanowień jest rozszerzenie właściwości rozpatrywania zapytań.

Do tej pory osoby zainteresowane otrzymaniem wyjaśnienia w zakresie indywidualnego kłopotu podatkowego zgłaszały się do urzędu odpowiedniego ze względu na swoje miejsce zamieszkania – obowiązywała więc właściwość miejscowa.

Nowa regulacja wprowadza właściwość mieszaną. Poza adresem pytającego znaczenia ma również treść zagadnienia, a dokładniej to jakiej materii (którego podatku) dotyczy – czyli właściwość rzeczowa.

Zgodnie z rozporządzeniem organami upoważnionymi przez Ministra Finansów do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego są Dyrektorzy Izb Skarbowych w:
• Bydgoszczy,
• Katowicach,
• Łodzi,
• Poznaniu,
• Warszawie.
Rozpatrywaniem zapytań zajmują się biura Krajowej Informacji Podatkowej. Dla wymienionych wyżej upoważnionych organów są to:

  • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie,
  • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku.

Właściwość miejscowa ustalana jest na podstawie adresu zamieszkania osoby fizycznej, siedziby osoby prawnej lub jednostki nie posiadającej osobowości prawnej. W przypadku podatkowych grup kapitałowych istotne jest miejsce siedziby spółki, powołanej do jej reprezentacji.

W razie wątpliwości warto zajrzeć do rozporządzenia i sprawdzić, do którego organu powinniśmy się zwrócić o pomoc. Ustawodawca w omawianym akcie zawarł zestawienie wszystkich kwestii.

Przykładowo osoba mieszkająca w Olsztynie, powinna zwrócić się do następujących organów:
• W sprawie podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, poprzez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
• w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych – Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, poprzez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
• w sprawie podatku od towarów i usług - Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, poprzez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu
• w innych sprawach (niewymienionych wyżej – Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, poprzez Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej.Na pytania dotyczące wszystkich zagadnień od osób, które nie mieszkają na terytorium Polski odpowiada Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.