Udzielanie telefonicznych informacji, wydawanie indywidualnych interpretacji to najważniejsze działania instytucji, która ma ułatwić podatnikowi odnalezienie się w przepisach i zgodne z nimi działanie.

Krajowa Informacja Podatkowa została uruchomiona w 2006 roku. Podczas 9 lat działalności podatnicy wielokrotnie korzystali z oferowanej przez nią pomocy. Błędy popełnione podczas wypełniania zeznań podatkowych oraz innych działań fiskalnych mogą być bardzo kosztowne, dlatego obywatele chętnie radzą się kompetentnych osób.

Aby uzyskać pomoc wystarczy zatelefonować pod następujące numery telefonu:
• 801 055 055 – z telefonu stacjonarnego
• (22) 330 0330 – z telefonu komórkowego
• +48 22 330 0330 – z zagranicy.


Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 18.00.

Prawo do skorzystania z pomocy przysługuje każdemu, nawet podmiotom, które nie mieszkają w Polsce lub posiadają siedzibę poza granicami kraju.

Osoby, które są zainteresowane otrzymaniem indywidualnej interpretacji podatkowej powinny wypełnić odpowiedni druk (wszystkie wzory zamieszczone są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, które koordynuje pracę jednostki).
Interpretacje indywidualne wydają w imieniu Ministra Finansów dyrektorzy 5 izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie. O właściwości decyduje miejsce zamieszkania/siedziby wnioskodawcy oraz rodzaj podatku, którego dotyczy zapytanie.
Wypełnione wnioski składa się za pośrednictwem jednego z pięciu Biur Krajowej Informacji Podatkowej.
Biura zlokalizowane są w:
• Toruniu
• Bielsku – Białej
• Lesznie
• Piotrkowie Trybunalskim
• PłockuOrgany powinny odpowiedzieć bez zbędnej zwłoki. Maksymalny czas na udzielenie informacji wynosi 3 miesiące.

Podczas składania wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 40 zł od każdego zagadnienia będącego przedmiotem pytania.