Firma, która profesjonalnie wynajmuje budynki mieszkalne, płaci podatek od kupowanego gazu – stwierdził dyrektor katowickiej izby.
Wyjaśnił, że nie działa ona w interesie gospodarstw domowych, tak jak czynią to spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Gaz służy celom jej działalności gospodarczej.
Reklama

Reklama
Spółka kupowała go, aby ogrzać mieszkania, które odpłatnie wynajmowała. U swojego dostawcy składała oświadczenia o przeznaczeniu gazu.
Uważała, że w związku z tym nie powinna płacić daniny zgodnie z art. 31b ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.). Przepis ten dotyczy gazu zużywanego do celów opałowych przez gospodarstwa domowe.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach zwrócił jednak uwagę na to, że spółka profesjonalnie wynajmuje mieszkania, a kupowany gaz służy w rzeczywistości celom jej działalności gospodarczej. To wyklucza zwolnienie, zgodnie z art. 31b ust. 8 ustawy.
Problemy mogłaby mieć także spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa, gdyby wykorzystywały gaz do ogrzewania zarówno budynków mieszkalnych, jak i lokali użytkowych bądź administracyjnych. W takiej sytuacji musiałyby one wyliczyć proporcję, według której przysługuje im zwolnienie z akcyzy. Taki wniosek płynie z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 kwietnia 2014 r. (nr ITPP3/443-624/13/AT).
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 26 czerwca 2015 r., nr IBPP4/4513-45/15/EK