Podatnik ma prawo skorygować VAT, jeżeli pierwotnie inwestycja służyła czynnościom nieopodatkowanym, ale następnie zmieniono jej przeznaczenie – orzekł WSA w Warszawie.
Chodziło o gminę, która wybudowała dwie sale gimnastyczne i pierwotnie zamierzała je wykorzystywać wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu – oddała je szkołom w nieodpłatne użytkowanie. Po pewnym czasie jednak zaczęto wynajmować je dla celów komercyjnych.
Gmina chciała więc skorygować VAT, odliczając podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących wydatki poniesione na budowę sal. Uważała, że uprawnia ją do tego art. 91 ust. 7 ustawy o VAT. W świetle tego przepisu, w razie zmiany przeznaczenia środka trwałego i rozpoczęcia wykorzystywania go do czynności opodatkowanych, podatnik, który pierwotnie nie miał prawa do odliczenia VAT naliczonego, może dokonać korekty zwiększającej ten podatek.