Pytanie zadała spółka, której celem miała być działalność rolnicza. Zarabiała głównie na odpłatnej dzierżawie gruntów. Uważała, że od wynagrodzenia nie musi płacić CIT, bo zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o tym podatku przychody z działalności rolniczej nie podlegają tej daninie.
Dyrektor IS w Katowicach zwrócił uwagę na definicję działalności rolniczej zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy o CIT. Chodzi o wszelkie wytwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym, przy wykorzystaniu materiału z własnej hodowli, chowu bądź nabytego od innych producentów. Nie ma tu mowy o przychodach tylko związanych z działalnością rolniczą – takich jak czynsz za dzierżawę.