Cykliczny i zorganizowany wynajem części rekreacyjnej nieruchomości to działalność gospodarcza, a nie prywatny sposób na zarobek – uznał dyrektor katowickiej izby.
To oznacza, że osoba, która w ten sposób uzyskuje przychody, nie ma prawa do 8,5-proc. stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Może opłacać je według stawki 17 proc.
Chodziło o podatnika, który planował zakup gruntu zabudowanego pięcioma domkami rekreacyjnymi. Zamierzał wynajmować w nich pokoje. Przekonywał, że wynajem będzie okazjonalny i nie będzie miał żadnego związku z działalnością gospodarczą. Tym bardziej że – jak argumentował – w ogóle jej nie prowadził, dopiero rozważał ewentualną rejestrację firmy.
Sądził, że skoro nie jest przedsiębiorcą profesjonalnie wynajmującym pokoje, to od przychodów z najmu będzie mógł płacić ryczałt według stawki 8,5 proc.
Innego zdania był dyrektor katowickiej izby. Przypomniał, że przychody z najmu składników majątku związanych z działalnością gospodarczą są przychodami firmowymi, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 11 ustawy o PIT. W świetle bowiem art. 5a pkt 6 tej ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa aktywność prowadzona we własnym imieniu, w sposób zorganizowany i ciągły, bez względu na jej rezultat. Organ podkreślił, że nie zawsze podatnik może sam zaliczyć wynajmowanie nieruchomości do majątku prywatnego lub związanego z działalnością gospodarczą. Jeżeli rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to w takim przypadku wynajem nieruchomości spełnia te przesłanki.
Zdaniem dyrektora izby podatnik spełni te warunki. W praktyce więc będzie prowadził w tym zakresie działalność gospodarczą i w taki sposób powinien zakwalifikować uzyskane przychody. Nie ma przy tym znaczenia, czy zarejestruje działalność gospodarczą.
Dyrektor nie wykluczył możliwości wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji jednak podatnik musiałby go płacić według stawki 17 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930). Świadczyłby bowiem usługi związane z zakwaterowaniem – podsumował dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 czerwca 2015 r., nr IBPBII/2/4511-370/15/MW.