Interpretacja
Ryczałtowiec nie może od odsetek za nieterminową zapłatę czynszu zapłacić podatku tak jak od należności głównej. Musi rozliczyć ją według skali podatkowej – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.
Z pytaniem wystąpił podatnik, który wynajmuje budynek usługowy, a od dochodu z tego tytułu płaci ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 proc. Gdy wynajmujący opóźniał się z zapłatą czynszu, podatnik wystawił notę odsetkową. Sądził, że po otrzymaniu zapłaty będzie mógł uiścić od odsetek 8,5-proc. podatek, a nie według skali podatkowej.
Nie zgodził się z nim dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wyjaśnił, że nie można opodatkować odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty tak jak czynszu, ponieważ mają one charakter uboczny. Przychód z tytułu odsetek należy zakwalifikować do innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Podlega on opodatkowaniu według skali podatkowej i należy go wykazać w PIT-36 – stwierdził organ. ©?
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 11 czerwca 2015 r., nr IBPBII/2/4511-328/15/MW