Wyjaśnił, że przedsiębiorcy mają obowiązek potrącać zaliczki na PIT tylko od przychodów z praw majątkowych i niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Tak wynika z art. 41 ustawy o PIT.
Reklama
Chodziło o przedsiębiorcę, który zawarł ze starszą, niespokrewnioną kobietą umowę dożywocia. Otrzymał od niej na własność zabytkowy dom z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi. W zamian zobowiązał się zapewnić jej pełną opiekę i wyżywienie, wpłacać co miesiąc na jej rachunek 5 tys. zł, zatrudnić pomoc domową, opłacić pogrzeb itp.

Reklama
Dom przynosił przedsiębiorcy duże dochody, które ten rozliczał w ramach firmy. Miał jednak wątpliwości, czy musi potrącać zaliczki na PIT od 5 tys. zł wypłacanych co miesiąc na rachunek starszej pani.
Od konsultanta Krajowej Informacji Podatkowej dowiedział się, że ma taki obowiązek. Sam jednak był zdania, że umowa dożywocia w ogóle nie generuje żadnego przychodu u dożywotnika, dlatego nie ma mowy o potrącaniu zaliczek. Wskazał, że potwierdza to inna interpretacja z 11 października 2013 r. (nr LPB2/415-660/13-4/WM).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach potwierdził, że przedsiębiorca nie musi potrącać zaliczek. Wyjaśnił jednak, że nie jest istotne to, czy w tym wypadku powstał przychód i czy jest on opodatkowany. Skoro pochodzi on ze zbycia nieruchomości (na podstawie umowy dożywocia), to w takiej sytuacji, zgodnie z art. 41 ustawy o PIT, przedsiębiorca nie ma obowiązku potrącania zaliczek.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 2 czerwca 2015 r. nr IBPBII/2/4511-270/15/NG