Jeżeli na skutek rozwiązania umowy o dożywocie dochodzi do zwrotnego przeniesienia własności nieruchomości, to nie powstaje obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła kobieta, która przeniosła na rzecz swojego siostrzeńca własność gruntu rolnego wraz z zabudowaniami. W zamian siostrzeniec zobowiązał się zapewnić jej utrzymanie, wyżywienie, mieszkanie, pomoc, opiekę lekarską w razie choroby i wyprawić pogrzeb. Słowem, zawarli przed notariuszem umowę o dożywocie, na podstawie art. 908 par. 1 kodeksu cywilnego.
Potem jednak postanowili ją rozwiązać, co wiązałoby się ze zwrotnym przeniesieniem własności nieruchomości na rzecz kobiety. Chciała się więc upewnić, że z tego tytułu nie będzie musiała zapłacić PCC.
Potwierdził to dyrektor KIS. Przypomniał, że opodatkowaniu PCC podlega nabycie tytułem umowy o dożywocie (zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych). Natomiast rozwiązanie umowy dożywocia nie zostało wymienione w ustawowym katalogu czynności opodatkowanych PCC – wyjaśnił organ.
Interpretacja dyrektora KIS z 13 lipca 2017 r., nr 0111-KDIB4.4014.151.2017.1.PB.