Fiskus uważa, że masaż i zajęcia jogi lub w basenie są opodatkowane, jeżeli mogą z nich korzystać wszyscy. Zwolnienie przysługuje tylko wtedy, gdy ćwiczenia są elementem kompleksowej terapii
Zasadniczo ustawa o VAT zwalnia z podatku usługi medyczne, jeżeli służą one profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia (art. 43 ust. 1 pkt 19). Preferencja przysługuje jednak tylko wówczas, gdy świadczenia realizuje osoba wykonująca zawód medyczny.
Reklama
Organy podatkowe nie mają wątpliwości, że kryje się pod tym także rehabilitant, fizjoterapeuta czy masażysta. Mimo że ich zawody nie zostały uregulowane w odrębnych aktach prawnych, to są wymienione na równi z innymi zawodami medycznymi w przepisach związanych z ochroną zdrowia. Ze zwolnienia może również skorzystać podmiot, który zatrudni takie osoby. Nie musi przy tym być podmiotem leczniczym.

Reklama
Terapia ruchem i wodą
Nie wszystkie jednak usługi świadczone przez takich specjalistów są zwolnione z VAT.
– Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE jednoznacznie wynika, że o tym, czy usługa powinna być zwolniona z VAT, decyduje cel medyczny – wyjaśnia adwokat Agnieszka Iwaćkowska. Jako przykład podaje wyrok z 20 listopada 2003 r. w sprawie Margarete Unterpringer vs Pensionsversicherungsanstalt der Arbiter C-212/01.
Janina Fornalik, doradca podatkowy i starszy manager w MDDP uważa, że o opodatkowaniu bądź zwolnieniu z VAT danej usługi decyduje charakter świadczenia i jego cel – czy jest ono wykonywane ze wskazania lekarza, czy klient chciał wyłącznie poprawić sobie nastrój, sprawność fizyczną lub urodę.
Dlatego – zdaniem Agnieszki Iwaćkowskiej – rehabilitacja w wodzie na basenie oraz terapie manualne powinny być zwolnione z VAT, bo bez wątpienia służą profilaktyce i zachowaniu zdrowia.
Rehabilitacja pacjenta
Prawo do zwolnienia z VAT rehabilitacji, w tym masażu leczniczego, potwierdził m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 18 marca 2015 r. (nr IPTPP1/443-901/14-7/RG).
Zdaniem jednak dyrektora IS w Poznaniu masaż leczniczy czy terapia manualna nie mogą być bez podatku, jeżeli nie są poprzedzone konsultacjami medycznymi i skierowaniem lekarskim (interpretacja z 3 listopada 2014 r., nr ILPP1/443-620/14-4/AI)
– Nie ma więc wątpliwości, że masaże relaksacyjne nie podlegają zwolnieniu – komentuje Janina Fornalik.
– Mimo że wpływają one korzystnie na samopoczucie i estetykę ciała, to jednak trudno byłoby w tym przypadku uzasadnić cel leczniczy takiej usługi – dodaje ekspertka.
Zajęcia jogi
Podobnie jest z zajęciami jogi. Fiskus pozwala na zwolnienie, gdy są one elementem kompleksowej terapii. Potwierdził to w interpretacji z 3 listopada 2014 r. (nr ILPP1/443-620/14-4/AI). W tym wypadku zajęcia jogi były prowadzone dla pacjentów onkologicznych, obok warsztatów dietetycznych i psychologicznych. Odbywały się z zalecenia i pod nadzorem lekarza. Organ uznał je wszystkie za elementy składowe jednego świadczenia wykonywanego w celu medycznym.
– Jest to zasadne, ponieważ wszystkie elementy mają w tym przypadku cel leczniczy, są zalecone przez lekarza – uważa Janina Fornalik.
W tej samej interpretacji dyrektor poznańskiej izby odmówił natomiast prawa do zwolnienia z VAT zajęć jogi, które nie były poprzedzone konsultacjami lekarskimi, mimo że one również były prowadzone przez rehabilitantów.
– Jeśli w zajęciach jogi mogą uczestniczyć dowolne osoby, bez specjalnych zaleceń medycznych, to stanowisko organu jest słuszne – twierdzi ekspertka.
Wyjaśnia, że w takim wypadku zwolnienie naruszałoby zasadę neutralności VAT, ponieważ podmioty zatrudniające rehabilitantów byłyby uprzywilejowane w stosunku do typowych klubów fitness, gdzie również odbywają się zajęcia jogi.