Poinformował o tym minister finansów w interpretacji ogólnej. Zmienił w ten sposób swoje stanowisko z 30 lipca 2004 r. (nr PP10-812-802/04/MR/1556PP).
Reklama
Inspiracją do wydania nowej interpretacji stało się orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym wyrok z 26 marca 2015 r. w sprawie Macikowski (sygn. C-499/13) oraz wcześniejsze orzeczenia z 21 maja 2008 r. w sprawie C-456/07 Karol Mihal przeciwko Danovy Urad Kosice V. oraz z 26 marca 1987 r. w sprawie 235/85 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Holandii. Z orzecznictwa wynika, że egzekucja majątku dłużnika na zlecenie sądu to opodatkowana działalność gospodarcza.
Niezależnie od tego MF opublikowało na swoich stronach komunikat, w którym poinformowało o rozpoczęciu prac zmierzających do określenia szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla czynności komorniczych. Celem jest, aby rozliczali oni VAT z chwilą otrzymania zapłaty. Ministerstwo zobowiązało się także do przygotowania materiałów informacyjnych, które mają pomóc komornikom w przystosowaniu się do nowych obowiązków.
Interpretacja ogólna MF z 9 czerwca 2015 r. nr PT1.050.1.2015.LJU.19