Tylko stypendia wypłacane na podstawie przepisów o systemie oświaty są objęte zwolnieniem podatkowym – stwierdził dyrektor katowickiej izby.

Chodziło o studentkę nagrodzoną za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Była to jednorazowa pieniężna nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
Laureatka sądziła, że nie zapłaci od niej podatku, bo art. 21 ust.1 pkt 40 ustawy o PIT zwalnia z podatku świadczenia m.in. dla studentów, przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Studentka uważała, że przyznana jej nagroda przypomina stypendium za wyniki w nauce i w związku z tym nie musi wykazywać jej w zeznaniu podatkowym za 2014 r.
Dyrektor izby był innego zdania. Zauważył, że nagroda została przyznana studentce na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. t.j z 2012 r. poz. 406, ze zm.), a ta nie należy do przepisów o systemie oświaty. Nie zgodził się także co do tego, że jest to forma pomocy materialnej, bo studentka otrzymała ją za wybitne osiągnięcia w twórczości artystycznej.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 15 maja 2015 r., nr IBPBII/1/4511-125/15/BJ