Reklama
To kolejny wyrok korzystny dla wdowców. Potwierdza, że osoby, które wiele lat wcześniej, wraz z małżonkiem, kupiły nieruchomość do majątku wspólnego, mogą ją sprzedać od razu po owdowieniu, bez obawy o podatek.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który wraz z żoną kupił w 2002 r. mieszkanie, a następnie wspólnie zaciągnęli kredyt hipoteczny na remont. Gdy w 2010 r. żona zmarła, wdowiec postanowił sprzedać mieszkanie i spłacić kredyt. Uważał, że może to zrobić bez podatku, bo od nabycia mieszkania dawno minęło już pięć lat.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy stwierdził jednak, że wdowiec powinien zapłacić 19-proc. podatek od wartości połowy sprzedanego mieszkania. Uzasadnił to tym, że mężczyzna nabył połowę lokalu dopiero po śmierci żony. Gdyby żona żyła, to małżonkowie mogliby sprzedać mieszkanie bez podatku, jednak po jej śmierci mąż musi odczekać kolejne pięć lat – stwierdził dyrektor.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy orzekł na korzyść podatnika. Przypomniał, że wspólność łącząca małżonków jest wspólnością bezudziałową i nie można utożsamiać jej ze wspólnością o charakterze ułamkowym. Sąd wyjaśnił, że nabywając określone prawo do majątku wspólnego, każdy z małżonków nabywa je w całości, dlatego po śmierci małżonka nie może nabyć go powtórnie. WSA zwrócił uwagę, że od niedawna w orzecznictwie sądów administracyjnych panuje zgoda co do tego, iż przejęcie w spadku po małżonku nieruchomości kupionej do wspólnego majątku nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Mimo tego często organy podatkowe zajmują w tej sprawie odmienne stanowisko.
Wyrok jest nieprawomocny. Podobnie orzekają jednak inne wojewódzkie sądy administracyjne (sygn. akt I SA/Gd 447/14, I SA/Go 136/14, III SA/Wa 2507/13, I SA/Ke 396/13, I SA/Wr 1474/11) oraz Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II FSK 1764/12, II FSK 1101/10). W obronie podatników stanęła także 12 kwietnia 2014 r. rzecznik praw obywatelskich w piśmie do ministra finansów. ©?
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Bydgoszczy z 6 maja 2015 r., sygn. akt I Sa/Bd 228/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia
Jak opodatkowana jest sprzedaż nieruchomości GazetaPrawna.pl