Szef Komisji Europejskiej - Jean Claude Juncker zapowiedział obniżkę stawek podatku od towarów i usług na treści cyfrowe. Odpowiednie propozycje zmian w dyrektywie zostaną zaproponowane w połowie przyszłego roku.

Dopiero po ich ratyfikacji kraje członkowskie będą mogły obniżyć VAT nie narażając się na ryzyko porażki przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE wydał 5 marca 2015 r. wyroki w sprawach przeciw Francji oraz Luksemburgowi (sygn. akt C-502/13 i C-479/13), w których orzekł, że sprzedaż e-booków jest usługą elektroniczną, która musi być rozliczana według stawki podstawowej (podczas gdy książki są w większości krajów UE opodatkowane preferencyjnie). Teraz oba kraje zostały zmuszone do ponownej podwyżki stawki podatku.